Thứ Ba, 29 tháng 4, 2014

Dolph Lambert & Colin Hewitt Part 2

Dolph Lambert cũng là porn star mình rất thích của BelAmi, đóng top hay bot gì cũng được, nhìn vẻ mặt có vẻ rất mãn nguyện. Mà Dolph Lambert cũng kì cựu ở BelAmi rồi còn gì, từ cái hồi còn chơi bao đến bây giờ bareback luôn. Sướng nhất là Dolph Lambert đã từng đc quất Kris Evans. Pass: taisaozayha

Robin Michaux, Sascha Chaykin & Scott Bennet

Mình thích các bộ ảnh kiểu như zậy của Bel, nhìn rất menly và sexy