Thứ Sáu, 2 tháng 5, 2014

Ennio Guardi, Georgio Black, Caleb Moreton & Paris Nio4 thằng quất qua quất lại lẫn nhau mà ko xài bao, còn cố nhét cả 3 con cu bự khủng khiếp vào chung 1 lỗ nữa, chắc thằng bot đau phải biết, mà 3 con cu vô 1 lỗ nó cũng chẳng sung sướng gì đâu nhỉ. Pass: taisaozayha


Lorenzo

Khuôn ngực đẹp quá, muốn bóp zú ghê