Thứ Hai, 5 tháng 5, 2014

Brandon & DeanDean khá là trắng trẻo và đẹp, đặc biệt dẻo dai vì có thể nhảy ngược ra trước ra sau rất chuyên nghiệp. Đây là lần đầu của Dean, cũng may gặp được Brandon cu ngắn và nhỏ. Pass: taisaozayha

Part 1: http://www.fshare.vn/file/TDRA7CAYZT/

Part 2: http://www.fshare.vn/file/TNJKSWRVFT/

Part 3: http://www.fshare.vn/file/TP561RAAAT/

High Magazine 01