Thứ Năm, 8 tháng 5, 2014

David & Tanner
Part 1: http://www.fshare.vn/file/4D6J6NG8E3/

Part 2: http://www.fshare.vn/file/Q92CXSLB2Z/

Part 3: http://www.fshare.vn/file/4BOAN6TMKP/

Pass: taisaozayha

Bruno Boni, Dato Foland, Scott Hunter, Denis Vega & Paco - The Line Up
Link (Pass: taisaozayha): http://www.fshare.vn/file/C2EHWI4ZVF/

Don DonatoDon Donato cố nhét 1 con cu giả dài thiệt dài, tầm 30-40cm chứ ko ít, vào hết trong lỗ. Sau đó ko dùng tay kéo ra mà cố gắng dùng sức đẩy con cu ra lại. Phải nói cũng khâm phục Don Donato thiệt. Pass: taisaozayha

Link: http://www.fshare.vn/file/TYA4XGD7YT/

Jed Athens, Drew Sumrock & Nova Rubio
Nhìn tư thế nhét 2 con cu vào lỗ chơi bareback là sướng rồi ha. Pass: taisaozayha

Link: http://www.fshare.vn/file/TD3MAANRBT/