Thứ Hai, 12 tháng 5, 2014

Peter Fever

Có chút tự hào vì Peter Fever là ng gốc Việt. Mình thấy bất cứ cái gì của Peter Fever cũng đẹp và quyến rũ