Thứ Ba, ngày 16 tháng 8 năm 2016

Matt Ryan1 nhận xét:

  1. This kind of brutal. So he wanted to surrender without a word of mercy.

    Trả lờiXóa